Naudojimo sąlygos

 

  Šios pirkimo - pardavimo sąlygos ir taisyklės (toliau – Taisyklės) yra privaloma ir neatsiejama dalis, kurioje nustatomos Jūsų (toliau – Pirkėjas) ir elektroninės parduotuvės dacat.lt (toliau – Pardavėjas) teisės ir pareigos, prekių ir paslaugų įsigijimo, apmokėjimo, pristatymo ir grąžinimo tvarka.

   1. BENDROSIOS NUOSTATOS

 • Naudotis Pardavėjo el. parduotuvės paslaugomis turi teisę:

          - Ne jaunesni kaip 18 metų amžiaus veiksnūs fiziniai asmenys;

          - Nepilnamečiai nuo šešiolikos iki aštuoniolikos metų amžiaus tik turėdami tėvų, įtėvių arba globėjų sutikimą, išskyrus tuos atvejus, kai savarankiškai                           disponuojama savo lėšomis;

          - Visi juridiniai asmenys;

          - Visų aukščiau nurodytų asmenų tinkamai įgalioti atstovai.

 • Prekių ir/ar paslaugų kainos, nurodytos Pardavėjo el. parduotuvėje, galioja tik perkant/užsakant šias prekes ir/ar paslaugas Pardavėjo el. parduotuvėje. Kainos pateikiamos eurais.
 • Pirkėjas, norėdamas naudotis Pardavėjo el. parduotuvės paslaugomis, pirmiausia turi išsirinkti patikusią prekę ar paslaugą iš siūlomų Pardavėjo el. parduotuvėje. Pirkėjas, išsirinkęs norimą prekę ar paslaugą, spaudžia ant mygtuko PIRKTI.  Tada pirkinys atidurs pirkinių krepšelyje. Savo pirkinių krepšelį Pirkėjas gali pamatyti puslapio dėšinėje pusėje viršuje, kur pasirenkama apmokėti paspaudžiant ant APMOKĖJIMAS. Prieš tai Pirkėjas turi sutikti su sąlygomis. Po to Pirkėjas nukreipiamas pildyti pirkėjo informacijos. Užpildžius reikiamus laukelius, spaudžiama TĘSTI  APMOKĖJIMĄ. Tada Pirkėjas gali rinktis apmokėjimo būdą. Po apmokėjimo patvirtinimo, Pirkėjo pasirinktos prekės bus paruoštos siuntimui. Toliau Pardavėjo ir Pirkėjo bendradarbiavimas vyksta el.paštu.
 • Sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas el.parduotuvėje, suformavęs prekių krepšelį, atlieka visus paeiliui veiksmus užsakymui pateikti. Kiekviena sutartis sudaryta tarp Pirkėjo ir Pardavėjo yra saugoma Pardavėjo duomenų bazėje.
 • Pardavėjas pasilieka teisę pakeisti, papildyti ar taisyti šias Taisykles.

   2. ASMENS DUOMENŲ APSAUGA

 • Pirkdamas dacat.lt parduodamas prekes ar paslaugas Pirkėjas privalo nurodyti savo asmens duomenis (vardą, pavardę, galiojantį elektroninio pašto adresą, adresą). Pirkėjo informacija yra naudojama tik įsipareigojimams tarp Pirkėjo ir Pardavėjo vykdyti ir interesams apginti.
 • Pardavėjas įsipareigoja neatskleisti Pirkėjo asmens duomenų tretiesiems asmenims. Pirkėjo asmens duomenys tretiesiems asmenims gali būti atskleidžiami tik Lietuvos Respublikos teisės aktų numatyta tvarka.
 • dacat.lt nesaugo jokių Pirkėjo bankinių duomenų (tokių kaip slaptažodis, sąskaitos numeris ir pan.), kadangi mokėjimo metu Pirkėjas yra nukreipiamas į išorines sistemas.
 • Daugiau informacijos skaitykite dacat.lt svetainėje - Privatumo politika.

   3. PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIES SUDARYMAS

 • Laikoma, kad Pirkėjui patvirtinus suformuotą užsakymą, tarp Pirkėjo ir Pardavėjo sudaroma pirkimo-pardavimo sutartis.
 • Užsakymo suvestinės kopija išsiunčiama Pirkėjui el.paštu ir saugoma Pardavėjo duomenų bazėje.
 • Ši pirkimo-pardavimo sutartis įsigalioja tik Pirkėjui apmokėjus užsakymą.
 • Pirkėjui neapmokėjus užsakymo, laikoma, kad Pirkėjas vienašališkai nutraukė sutartį.

   4. PIRKĖJO TEISĖS IR PAREIGOS

 •  Pirkėjas turi teisę pasirinkti ir užsisakyti bet kurią prekę ir/ar paslaugą, pateikiamą Pardavėjo el. parduotuvėje.
 •  Pirkėjas, naudodamasis Pardavėjo el. parduotuvės paslaugomis, sutinka su šiomis Pirkimo – pardavimo sąlygomis ir taisyklėmis ir įsipareigoja jų besąlygiškai laikytis.
 • Pirkėjas, pateikdamas užsakymą prekėms ir/ar paslaugoms ir/ar sudarydamas sutartį su Pardavėju, įsipareigoja pateikti išsamius ir teisingus duomenis.
 • Pirkėjas atsako už visus teisėtus ir neteisėtus veiksmus, atliktus naudojantis Pardavėjo el. parduotuve.
 • Pirkėjas atsakingas už šių Taisyklių laikymąsi, jei su jomis ir nesusipažino, nors tokia galimybė buvo suteikta.

   5. PARDAVĖJO TEISĖS IR PAREIGOS

 • Pardavėjas įsipareigoja išsiųsti Pirkėjui apmokėtas prekes ar suteikti paslaugas per paslaugos aprašyme nurodytą laikotarpį.
 • Jeigu užsakymo pateikimo ir/ar sutarties su Pardavėju sudarymo metu ar vėliau Pirkėjas pateikia melagingus, netikslius, klaidinančius ar ne visus reikalaujamus pateikti duomenis, arba nesilaiko kitų įsipareigojimų, numatytų šiose taisyklėse, Pardavėjas turi teisę nedelsiant panaikinti Pirkėjo užsakymą ir apriboti Pirkėjui teisę naudotis Pardavėjo el. parduotuvės teikiamomis paslaugomis.
 • Pardavėjas turi teisę, be išankstinio perspėjimo, sustabdyti arba nutraukti Pirkėjo užsakymo vykdymą ir/ar naudojimąsi el. parduotuvės paslaugomis, jei yra pagrindo manyti, kad Pirkėjas užsiima neleistina veikla ar kitaip bando pakenkti Pardavėjo el. parduotuvės darbui arba stabiliam veikimui.
 • Pardavėjas turi teisę teikti bei atšaukti teikiamas paslaugas. Pvz., jeigu yra pagrindo manyti, kad Klientas bando pakenkti, švaistyti laiką ir kalbėti apie tai, kas nesusiję su paslaugos teikimu, siųsdamas įvairaus pobūdžio žinutes ar el. laiškus, Pardavėjas turi teisę neatrašyti į žinutes arba jį užblokuoti ir atšaukti užsakytas paslaugas bei negrąžinti pinigų už atliktą darbą, jeigu iškyla tokia situacija ir atšaukti sutartį.
 • Pardavėjas neatsako už jokius trečiųjų asmenų veiksmus, kai tokie asmenys, pasinaudoję Pirkėjo bankininkystės sistema, pateikia užsakymus ir/ar sudaro sutartis ir/ar atsiskaito Pardavėjo el. parduotuvėje.
 • Pardavėjas turi teisę bet kuriuo metu, neįspėjęs Pirkėjo, laikinai sustabdyti elektroninės parduotuvės veiklą tam, kad atliktų atnaujinimus (tokius kaip programiniai patobulinimai ir pan.).
 •  Pardavėjas turi teisę vienašališkai, be išankstinio įspėjimo savo nuožiūra sustabdyti, pildyti, keisti šias taisykles ir kitus su taisyklėmis susijusius dokumentus, apie tai informuodamas Pirkėją el. parduotuvėje. Taisyklių papildymai ar pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo dienos, t. y. nuo tos dienos, kai jie yra patalpinami el. parduotuvės sistemoje.

   6. PREKIŲ IR PASLAUGŲ PRISTATYMAS

 •  Prekes interneto svetainėje galite įsigyti bet kurią dieną bet kuriuo metu, užsakymas vykdomas 24/7. Užsakant prekes pasirinkite jums patogiausią prekių pristatymo būdą. Prekių pristatymo mokestis priklauso nuo užsakymo sumos ir prekių pristatymo būdo.
 • Daugiau informacijos skaitykite dacat.lt svetainėje - Siuntimas.

 

   7. PREKIŲ GRĄŽINIMAS IR KEITIMAS

 •  Prekių trūkumai šalinami, nekokybiškos Prekės keičiamos bei grąžinamos remiantis Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimais ir šiomis Taisyklėmis. Nekokybiškas prekes arba prekes su defektais įsipareigoja atsiimti pats pardavėjas, jeigu dėl prekės nekokybiškumo arba broko pirkėjas susisiekė per parą laiko. O jeigu pirkėjas nori grąžinti prekę dėl spalvos, dydžio (nors prekės aprašyme viskas buvo nurodyta tiksliai) arba dėl to jog prekė nepateisino lūkesčių - klientas pats grąžina prekę. Pinigai už grąžintas prekes visais atvejais pervedami tik į mokėtojo banko sąskaitą.
 •  Norėdamas grąžinti kokybišką prekę(-es) remiantis aukščiau paminėtomis taisyklėmis, Pirkėjas gali tai padaryti per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų (išskyrus prekes gautas su defektais arba sugadintas transportavimo metu, dėl jų būtina susisiekti paros bėgyje po prekių gavimo (išskyrus gamyklinius brokus) ) nuo prekių pristatymo Pirkėjui dienos, informuodamas Pardavėją kontaktų skyriuje nurodytomis susisiekimo priemonėmis, nurodant grąžinamos prekės pavadinimą, užsakymo numerį ir grąžinimo priežastis.
 • Pirkėjui grąžinant kokybiškas prekes, būtina laikytis šių sąlygų:
          - grąžinama prekė turi būti originalioje tvarkingoje pakuotėje;
          - prekė turi būti Pirkėjo nesugadinta;
           -prekė turi būti nenaudota, nepraradusi prekinės išvaizdos (nepažeistos etiketės, nenuplėštos apsauginės plėvelės ir kt.) (šis punktas netaikomas tuo                           atveju, kai grąžinama nekokybiška prekė);
          -grąžinama prekė turi būti tos pačios komplektacijos, kokios Pirkėjas ją gavo;
          - grąžinant prekę būtina pateikti jos įsigijimo dokumentą.
          - Pardavėjas turi teisę nepriimti Pirkėjo grąžinamų prekių, jei Pirkėjas nesilaiko aukščiau straipsnyje nustatytos prekių grąžinimo tvarkos.
          - Grąžinant gautą ne tą prekę ir/ar nekokybišką prekę (išskyrus gamyklinį broką), Pardavėjas įsipareigoja jas pakeisti analogiškomis tinkamomis prekėmis                     arba grąžinti sumokėtus pinigus.
          - Gražinant prekes, jas privaloma pristatyti per kurjerius ar Lietuvos paštą.  Siunta privalo būti pristatyta tiesiogiai į Liepų g10. Kluoniškių k. Kauno raj. Visas                     išlaidas, susijusias su prekės transportavimu į garantinį aptarnavimą, apmoka Pirkėjas; Pinigai už prekę grąžinami pavedimu į sąskaitą, kurią nurodo                           pirkėjas. Po prekės grąžinimo, prekė būna tikrinama dėl naudojimo žymių, ar pilna komplektacija, ir tada yra grąžinami pinigai. Tai gali užtrukti ir iki 10                       darbo dienų.

   8. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 • Jeigu Pirkėjas nesutinka su nauja taisyklių redakcija, daliniais papildymais, pakeitimais, Pirkėjas turi teisę jų atsisakyti, su sąlyga, kad praranda teisę naudotis eletroninės parduotuvės paslaugomis.
 •  Jei po taisyklių pakeitimo Pirkėjas ir toliau naudojasi elektroninės parduotuvės teikiamomis paslaugomis, laikoma, kad jis sutinka su nauja taisyklių redakcija, daliniais pakeitimais ar papildymais.
 • Visi nesutarimai dėl šių taisyklių ir iš jų kylančių įsipareigojimų vykdymo sprendžiami derybų keliu, o nesusitarus derybose – įstatymų nustatyta tvarka.
 • Turėdami kokių nors klausimų, galite susiekti el.paštu [email protected]